iWELL

За проекта

Проект iWell – „Подобряване на дигиталното и социално благополучие в училищата“(„Enhancing the Digital and Social Well-being in Schools”) е проект, финансиран по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз за разработване на ефективни инструменти, които да подпомогнат дигиталното и социално благополучие на учениците на възраст от 6 до 12 години. Проектът също така цели да допринесе за усъвършенстване на необходимите компетенции на учителите в преподаването на дигитални и житейски умения за безопасност в онлайн среда, които да подпомогнат учениците в безопасното и здравословно използване на цифрови медии и тяхното израстване като здрави и активни граждани на бъдещето.

Новини

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази уебстраница и цялото ѝ съдържание отразяват само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.
[Проект №: 2020-1-BG01-KA201-079041]
Privacy Policy